Zorgcomplex Hoever Residentie - 30 zorgappartementen

Rubensstraat - eengezinswoningen met 3 slaapkamers

Ouderen appartementen met lift en buitenberging - 13 appartementen

Rinkaove - 10 appartementen & 1 penthouse

Informatie voor nieuwe en bestaande huurders

Nieuwe huurders

Inschrijven

U wilt een woning van ons huren, dan moet u zich inschrijven bij onze corporatie. Inschrijven gaat makkelijk en snel via het een formulier. Klik hier om het formulier te downloaden, houd rekening met onze algemene huurvoorwaarden.

Bij voorkeur kunt u het volledig ingevulde formulier per e-mail verzenden naar: info@ws-spaubeek.nl

Of

Indien u niet over een e-mailadres beschikt, gelieve het volledig ingevulde formulier opsturen naar:

Looiwinkelstraat 18
6176DE Spaubeek

Bekijk het overzicht van onze huizen en appartementen.

Procedure

Gang van zaken bij toewijzing van een woning: indien u aan de beurt bent nemen wij contact met u op en doen u een aanbieding. U kunt meestal met de huurder van de woning contact opnemen om de woning te bezichtigen. Als u de woning accepteert meldt u ons dat en we spreken de rest van de procedure met u af.

Bestaande huurders

 Opzeggen

Wanneer u uw huurcontract wilt beëindigen download u hier de huuropzegging. Wanneer u het volledige formulier ingevuld heeft, stuurt u het naar de stichting: 

Bij voorkeur kunt u het volledig ingevulde formulier per e-mail verzenden naar: info@ws-spaubeek.nl

Of

Indien u niet over een e-mailadres beschikt, gelieve het volledig ingevulde formulier opsturen naar:

Looiwinkelstraat 18
6176DE Spaubeek


Vraag en antwoord

Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?

Huurtoeslag kunt u aanvragen bij de belastingdienst. Dit kan door het aanvraagformulier te downloaden via www.toeslagen.nl. ook kunt u een aanvraagformulier opvragen via de belastingtelefoon: 0800-0543

Hoe ontvang ik de huurtoeslag?

Als u wilt kan de huurtoeslag maandelijks van de huur in mindering worden gebracht. De belastingdienst maakt de toeslag over op de rekening van Woningstichting Spaubeek. Wij verminderen de huurprijs met het toegekende bedrag.

U kunt er ook voor kiezen om het bedrag maandelijks door de belastingdienst op uw eigen rekening te laten storten. U betaalt dan de volledige huurprijs aan Woningstichting Spaubeek.

Waar kan ik terecht voor hulp bij schuld?

Wanneer er een schuld is ontstaan en u kunt deze niet zelf oplossen, neemt u contact op met Zo Wonen.

Ook het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) kan u helpen, ga naar www.nibud.nl voor informatie, daarnaast kan www.hetisjouwgeld.nl hulp bieden bij het omgaan met geld.

Waarom is mijn vordering doorgestuurd naar de gerechtsdeurwaarder?

Als u rond de 20e van die maand nog niet heeft betaald, dan ontvangt u automatisch een betalingsherinnering.

Als u twee weken na die datum nog niet heeft betaald, dan krijgt u een aanmaning. Heeft u twee weken later nog niet betaald, dan ontvangt u een brief met daarin een zogeheten 'ingebrekestelling'. U krijgt dan een laatste mogelijkheid om binnen vijf dagen na dagtekening de huur alsnog te betalen of om een betalingsregeling met Woningstichting Spaubeek af te spreken. Als uw betaling nog niet is ontvangen, sturen we uw vordering door naar de gerechtsdeurwaarder.

Wat als ik het niet eens ben met een afschrijving?

Als de huur automatisch is afgeschreven en u bent het niet eens met deze betaling, kunt u deze tot dertig dagen na de afschrijving ongedaan maken. Neemt u daarvoor contact op met uw bank.

90% van onze bewoners betaalt de huur automatisch.

Wat houdt een huurovereenkomst in?

Als u met Woningstichting Spaubeek een huurovereenkomst afsluit, betekent dit dat we een aantal afspraken met elkaar maken. Daar horen rechten en plichten bij. Deze staan beschreven in de algemene voorwaarden behorend bij de huurovereenkomst.

Hoe meld ik een klacht over de huurprijs of de huurbetaling?

Als u een klacht heeft over de huurprijs of over de huurbetaling dan kunt u dat telefonisch of schriftelijk melden. Dat kan per brief of per e-mail aan info@wv-spaubeek.nl.