Zorgcomplex Hoever Residentie - 30 zorgappartementen

Rubensstraat - eengezinswoningen met 3 slaapkamers

Ouderen appartementen met lift en buitenberging - 13 appartementen

Rinkaove - 10 appartementen & 1 penthouse

Huurbetaling

Hoeveel en wanneer moet u betalen?

In uw huurcontract zijn bepalingen opgenomen over de huur en hierin staat het bedrag vermeld wat u maandelijks verschuldigd bent.

Wij informeren u altijd ruimschoots van te voren als de huurprijs verandert. Meestal gebeurd dit per 1 juli en krijgt u voor 1 mei bericht hiervan.

Betaling van de woonkosten geschiedt maandelijks bij vooruitbetaling op de door de woningstichting aan te geven wijze.
Dit houdt in de praktijk in dat de huur voor de eerste dag van de maand betaald dient te zijn. De mogelijkheid bestaat om in overleg een andere betaaldatum vast te stellen.

Hoe kunt u betalen ?

> Automatisch incasso. U machtigt de woningstichting om de huur te incasseren.
Er wordt altijd het correcte bedrag van uw rekening afgeschreven. U heeft er verder geen omkijken meer naar!
Als u de woningstichting machtigt de huur automatisch te incasseren, kan het bedrag in overleg met u rond de 1e of de 10e of de 15e van de maand worden afgeschreven. Alternatieve data zijn ook nog bespreekbaar.


Vraag en antwoord

Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?

Huurtoeslag kunt u aanvragen bij de belastingdienst. Dit kan door het aanvraagformulier te downloaden via www.toeslagen.nl. ook kunt u een aanvraagformulier opvragen via de belastingtelefoon: 0800-0543

Hoe ontvang ik de huurtoeslag?

Als u wilt kan de huurtoeslag maandelijks van de huur in mindering worden gebracht. De belastingdienst maakt de toeslag over op de rekening van Woningstichting Spaubeek. Wij verminderen de huurprijs met het toegekende bedrag.

U kunt er ook voor kiezen om het bedrag maandelijks door de belastingdienst op uw eigen rekening te laten storten. U betaalt dan de volledige huurprijs aan Woningstichting Spaubeek.

Wat als ik het niet eens ben met een afschrijving?

Als de huur automatisch is afgeschreven en u bent het niet eens met deze betaling, kunt u deze tot dertig dagen na de afschrijving ongedaan maken. Neemt u daarvoor contact op met uw bank.

90% van onze bewoners betaalt de huur automatisch.