Zorgcomplex Hoever Residentie - 30 zorgappartementen

Rubensstraat - eengezinswoningen met 3 slaapkamers

Ouderen appartementen met lift en buitenberging - 13 appartementen

Rinkaove - 10 appartementen & 1 penthouse

Opzeggen

Wanneer u uw huurcontract wilt beëindigen download u hier de huuropzegging. Wanneer u het volledige formulier ingevuld heeft, stuur u het naar de stichting: 

Bij voorkeur kunt u het volledig ingevulde formulier per e-mail verzenden naar: info@ws-spaubeek.nl

Of

Indien u niet over een e-mailadres beschikt, gelieve het volledig ingevulde formulier opsturen naar:

Looiwinkelstraat 18
6176ED Spaubeek


Vraag en antwoord

Hoe zeg ik mijn huurovereenkomst op?

U kunt uw huurovereenkomst opzeggen op de volgende manieren:

Woningstichting Spaubeek hanteert een wettelijke opzegtermijn van één kalendermaand. Opzeggen vóór de eerste van de maand.

Wat als ik na de eindinspectie nog reparaties moet verrichten?

Als u na de eindinspectie nog reparaties moet uitvoeren, dan houdt u de sleutels in uw bezit. Over deze periode bent u huur verschuldigd. Nadat u de reparaties hebt uitgevoerd, maakt  u opnieuw een afspraak voor een eindinspectie door de opzichter.

Hoe gaat het rond de overname van roerende zaken?

Onder roerende goederen zijn 'losse zaken’ die niet blijvend aan de woning vastzitten,  zoals: tapijt, zonwering, gordijnrails en gordijnen. Als de nieuwe huurder dit soort zaken van u wil overnemen, dan kan dat. U kunt de nieuwe huurder daar echter nooit toe verplichten.

U kunt samen met de nieuwe huurder afspreken welke zaken de nieuwe huurder overneemt. Deze zaken legt u vast op de overnameverklaring. De door beide partijen ondertekende overnameverklaring,  levert u uiterlijk samen met het inleveren van de sleutels in bij de opzichter.  U kunt  het formulier ook al eerder inleveren bij de afdeling Woondiensten.

U mag geen verbouwingen, veranderingen of opstallen overdragen waarvoor geen toestemming is verleend door Woningstichting Spaubeek.

Als de nieuwe huurder bepaalde zaken niet overneemt, laat deze dan ook niet achter in of bij de woning. De kosten van het verwijderen ervan zijn voor uw rekening. 

Wat zijn de regels bij overname van onroerende zaken?

De opzichter bepaalt of wijzigingen aan de woning mogen blijven of dat u de veranderingen moet terugdraaien. Hij hanteert hiervoor vooraf vastgestelde normen, waarbij onder andere wordt gekeken naar kwaliteit.
Onroerende goederen zijn bijvoorbeeld een ligbad, een dakkapel,  een tegelvloer en andere zaken die in principe blijvend aan de woning vast zitten.

Het is voor de vertrekkende huurder niet mogelijk om onroerende wijzigingen rechtstreeks over te dragen aan de nieuwe huurder.  Wijzigingen die niet acceptabel zijn bevonden door de opzichter, moet u voor het einde van de huurovereenkomst  (laten) weghalen.
De opzichter schrijft op het inspectierapport welke wijzigingen u in goede staat moet terugbrengen.

Wat als er bij de eindinspectie nog geen nieuwe huurder bekend is?

Als er bij de eindinspectie nog geen nieuwe huurder bekend is, neem dan contact op de opzichter.