Zorgcomplex Hoever Residentie - 30 zorgappartementen

Rubensstraat - eengezinswoningen met 3 slaapkamers

Ouderen appartementen met lift en buitenberging - 13 appartementen

Rinkaove - 10 appartementen & 1 penthouse

Huurtoeslag

Met ingang van 1 januari 2006 is er het een en ander veranderd met betrekking tot de huursubsidie. De belangrijkste punten hebben wij hieronder voor u op een rijtje gezet:

  • Huursubsidie heet vanaf 1 januari 2006 huurtoeslag
  • De Belastingdienst keert sedert 1 januari 2006 de huurtoeslag uit in plaats van V.R.O.M.
  • De vangnet regeling via de gemeente is vervallen
  • Het subsidiejaar loopt voortaan van januari tot eind december en niet meer vanaf juli
  • De toeslag wordt gebaseerd op de hoogte van het actuele inkomen. Het inkomen van voorgaande jaren is niet van belang

Aanvraagformulieren kunt u aanvragen bij de belastingdienst, telefoonnummer: 0800 - 0543.
(s.v.p. uw burgerservicenummer - voorheen sofinummer - bij de hand houden) of raadpleeg www.belastingdienst.nl
Ook bestaat er via de internetsite van de Belastingdienst de mogelijkheid om een proefberekening te maken of u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Belangrijk:

Wilt u dat de huurtoeslag elke maand automatisch wordt ingehouden op uw huurbetaling,
(= huurmatiging), vul dan op het aanvraagformulier het rekeningnummer in van de Woningstichting Spaubeek: 14.83.00.685 en niet uw eigen rekeningnummer.

Voor vragen over de huurtoeslag kunt u terecht bij de penningmeester van de Woningstichting: de heer P. Krekels tel. 046-4524553 mobiel 06-23167005 of
e-mail : penningmeester@ws-spaubeek.nl


Vraag en antwoord

Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?

Huurtoeslag kunt u aanvragen bij de belastingdienst. Dit kan door het aanvraagformulier te downloaden via www.toeslagen.nl. ook kunt u een aanvraagformulier opvragen via de belastingtelefoon: 0800-0543

Hoe ontvang ik de huurtoeslag?

Als u wilt kan de huurtoeslag maandelijks van de huur in mindering worden gebracht. De belastingdienst maakt de toeslag over op de rekening van Woningstichting Spaubeek. Wij verminderen de huurprijs met het toegekende bedrag.

U kunt er ook voor kiezen om het bedrag maandelijks door de belastingdienst op uw eigen rekening te laten storten. U betaalt dan de volledige huurprijs aan Woningstichting Spaubeek.