Zorgcomplex Hoever Residentie - 30 zorgappartementen

Rubensstraat - eengezinswoningen met 3 slaapkamers

Ouderen appartementen met lift en buitenberging - 13 appartementen

Rinkaove - 10 appartementen & 1 penthouse

Nieuwsberichten

Jaarverslag 2016

Beste lezer, bij deze kunt u ons jaarverslag van 2016 lezen

Toegevoegd op: 26-07-2017 13:03

ZOwonen en Woningstichting Spaubeek hebben intentie om te fuseren

Op 16 december jl. tekenden de heer Wiel Mesters en de heer Paul Krekels, bestuur WS Spaubeek en Ton Mans, directeur-bestuurder ZOwonen een intentieverklaring, waarmee beide partijen instemmen met een traject om eind 2017 tot fusie te komen.

Woningstichting Spaubeek heeft geconstateerd dat we op de langere termijn moeilijk kunnen voldoen aan de formele eisen die voor woningcorporaties gelden of gaan gelden. De huidige en toekomstige huurders mogen daar niet de dupe van worden. Om de continuïteit in de dienstverlening aan de sociale doelgroep en het aanbod van sociale huurwoningen in Spaubeek te kunnen blijven waarborgen, is Woningstichting Spaubeek op zoek gegaan naar een partner in de regio die de belangen van haar huurders kan blijven borgen. In ZOwonen hebben we deze partner gevonden. Woningstichting Spaubeek en ZOwonen werken reeds jaren samen op administratief en onderhoudsgebied. 

ZOwonen is betrokken bij de volkshuisvesting in de Westelijke Mijnstreek en financieel gezond. Zij neemt de verantwoordelijkheid op zich om goede en betaalbare woningen voor de mensen met lage inkomens en kwetsbare doelgroepen en de dienstverlening aan deze doelgroepen in haar werkgebied te garanderen. De komende tijd gaan beide corporaties de fusieplannen verder uitwerken.

Klik hier voor de volledige tekst van de intentieverklaring.

Toegevoegd op: 21-12-2016 12:58

Jaarverslag 2015

Beste lezer, bij deze kunt u bij interesse ons jaarverslag 2015 lezen

Toegevoegd op: 22-11-2016 08:16

Winnaar Onze Buurt 2015: Fietsbank Maastricht

 De Fietsbank Maastricht heeft de Onze Buurt Prijs 2015 gewonnen. De deelnemer aan de wedstrijd van de Limburgse woningcorporaties kreeg de prijs vanmiddag in Roermond uitgereikt. Fietsbank Maastricht krijgt 40.000,- euro om het nog jonge project in de wijk Malpertuis uit te breiden naar andere delen van de stad.

Lees hier het volledige bericht

Toegevoegd op: 04-11-2015 16:28

Jaarverslag Woning Stichting Spaubeek

Beste lezer, bij deze kunt u bij interesse ons jaarverslag lezen, klik hier.

Toegevoegd op: 11-08-2015 07:31

Win € 50.000,-!

De hoofdprijs van Onze Buurt viel al eens in Blerick, Venray en Hoensbroek. Nu gaat de vierde editie van deze wijken-wedstrijd van start. De woningcorporaties verenigd in Ons Limburg hebben weer €50.000,- klaar staan voor de wijk, club, vriendengroep, straatcomité of dorpsraad met het beste project. Gaat dit jaar jouw wijk winnen?

Bekijk hier de volledige update van onze buurt

Toegevoegd op: 10-04-2015 15:16

It's your choise december 2014

Bekijk de nieuwsbrief

Toegevoegd op: 22-12-2014 17:29

Winnaar Onze Buurt 2014: Portiekenproject Hoensbroek

Het "Portiekenproject" uit Hoensbroek heeft de Onze Buurt Prijs 2014 gewonnen. De deelnemer aan de wedstrijd van de Limburgse woningcorporaties kreeg de prijs vanmiddag in Venray uitgereikt. Huurdersbelangenvereniging Groot Hoensbroek mag voor 45-duizend euro aan de slag met kleinschalige plannen van de bewoners van de portiekflats van Hoofdstraat West

Lees verder

Toegevoegd op: 12-12-2014 14:44

Door (onder andere) financiële ondersteuning van de Woningstichting wordt het project "It's Your Choise!!" mogelijk gemaakt!

Bij "it's your choise" worden onderwerpen besproken waar opgroeiende kinderen mee
te maken (kunnen) krijgen. Als ouders hoop je natuurlijk dat je kinderen juiste
keuzes maken tijdens het opgroeien...

Lees hier verder

Toegevoegd op: 11-11-2014 09:41

Woning te huur!!

Woning te huur op de Looiwinkelstraat, nummer 86. Bekijk hier de advertentie

Toegevoegd op: 21-05-2014 12:29

Belangrijke mededeling!

Let op: door nieuwe wetgeving verandert de Belastingdienst de manier van uitbetalen van de huurtoeslag. 

Lees hier meer over in dit document

Toegevoegd op: 29-11-2013 13:33

Kerstmarkt in de Hoever Residentie!

D.d. 16-12-2013 wordt er een kerstmarkt gehouden in de Hoever Residentie, vanaf 14.00 tot 16.00.

Iedereen is van harte welkom!

Toegevoegd op: 19-11-2013 11:33

Irene Lelieveld komt naar Spaubeek op 21 november

Irene Lelieveld voedingstherapeut en auteur van 6 voedingsboeken komt 21 november tussen 14 en 16 uur naar Hoever Residentie.

Zie hier voor het volledige bericht

Toegevoegd op: 25-10-2013 11:41

Zes genomineerden zijn bekend!

Het samen opknappen van een dierenpark, bewerken van de grond rondom een oude molen, bezingen van de lelijkste plekken in de buurt, generatie overstijgende tuinierkoppels maken, een SRV-wagen voor speelgoed-uitleen en een centrale dorpskeuken openen. Dat zijn volgens de jury van Onze Buurt de zes beste Limburgse burgerinitiatieven en deze zijn dan ook door naar de tweede ronde. De projecten in Hoensbroek, Stramproy, Weert, Maastricht, Kerkrade en Venray maken kans op maximaal € 50.000,- voor verfraaiing van de buurt.

Lees hier het volledige bericht

 

Toegevoegd op: 24-07-2013 11:52

MEDEDELING

Mededeling voor iedereen:

Het spreekuur zal vanaf 3 juli 2013 elke woensdag plaatsvinden van 11.00 tot 11.30 (in de ochtend), locatie blijft gelijk: Musschenberg 45.

Toegevoegd op: 17-06-2013 15:51

Woningstichting Spaubeek wordt een stichting!

In de ledenvergadering van 5-6 j.l. hebben de leden met unanieme stemmen besloten de stichting om te zetten in een stichting.

Toegevoegd op: 17-06-2013 15:38

Zonnebloem maakt uitstapje door het Mergelland en Beeldenmusseum Vaals

Woningstichting Spaubeek doneert € 1000,- aan "De Zonnebloem", zij hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt en heeft haar gasten meegenomen voor een uitstapje door het Mergelland en daarna een bezoek gebracht aan het Beeldenmusseum te Vaals. Zie de foto's voor een impressie.

Toegevoegd op: 06-06-2013 12:04

Belastingdienst Heerlen werkt voortaan op afspraak

Wie de balie van het belastingkantoor in Heerlen wil bezoeken, moet eerst een afspraak maken. Deze wijziging gaat in op 10 juni 2013. Een afspraak maken kan via het gratis nummer van de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. Over het algemeen kunnen de medewerkers van de BelastingTelefoon de vraag al direct beantwoorden en is een doorverwijzing naar het kantoor niet meer noodzakelijk. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, wordt een balie- afspraak gemaakt.

De meeste bezoekers van de Belastingdienst komen langs met vragen over de inkomstenbelasting, toeslagen of over betalingen. Door op afspraak te werken hoeven klanten niet meer te wachten en kan er beter worden geholpen.

Lees voor meer informatie de folder

Toegevoegd op: 29-05-2013 20:45

Nog 1 maand om in te schrijven voor 50.000 euro

Vanuit alle hoeken van Limburg stromen aanvragen binnen voor de 50-duizen euro van Onze Buurt. Een wijk in Hoensbroek bijvoorbeeld wil een groene ontmoetingsplek voor jong en oud, Roermond dient opbouwende en positieve activiteiten in voor jeugd die overlast geeft. En een Venrayse wijk wil graag financiële steun voor een project dat het buitenspelen stimuleert.

In menig buurt of dorp ontstaan sprankelende ideeën, maar helaas blijft het vaak bij  plannen maken, bij gebrek aan geld en hulp bij de uitvoering. De woningcorporaties die samen Ons Limburg vormen hebben Onze Buurt bedacht om er voor zorgen dat plannen om de wijk fraaier te maken wel worden uitgevoerd. Geld is dan het probleem niet meer, de buurtbewoners  moeten alleen nog samen aan de slag. En wat is nou beter voor de gezelligheid in de buurt dan samen aan iets bouwen?

Tot 1 juli kan elke wijkgroep, dorpsinitiatief, buurtcomité of burenclub projecten indienen bij Onze Buurt. Inschrijven voor Onze Buurt 2013 is niet moeilijk: Op www.onzebuurt.eu staan alle spelregels en het aanvraagformulier. 

Toegevoegd op: 29-05-2013 20:39

Gaan mensen met mee inkomen meer huur betalen?

 • Minister Blok heeft een wetsvoorstel ingediend waardoor corporaties meer huurverhoging mogen vragen aan mensen met een hoger inkomen. Dit is om scheefwonen tegen te gaan.
  • 4% verhoging voor mensen met een inkomen tot € 33.614,-
  • 4,5% verhoging voor mensen met een inkomen tussen € 34.229 en € 43.000,-
  • 6,5% verhoging voor mensen met een inkomen boven € 43.000,-
  Het kabinet wil de inkomensafhankelijke huurverhogingen nog op 1 juli 2013 in laten gaan.
  Het voorstel is op 12 maart door de Eerste Kamer goedgekeurd
 • Woningstichting Spaubeek heeft inmiddels de keuze gemaakt de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2013 niet door te voeren. Voor alle huurders, behalve voor de woningen in de Kupstraat, geldt in2013 een huurverhoging van 3%. Alle huurders vóór 1 mei gïnformeerd over de exate huurverhoging die voor hen van toepassing is.

De minister heeft de huur- en inkomensgrenzen voor 2013 aangepast. De inkomensgrens voor sociale huurwoningen is vanaf 1 januari 2013 vastgesteld op € 34.229,00. De huurgrens komt op € 681,02.

Dat betekent dat corporaties minimaal 90% van hun huurwoningen met een kale huur tot en met € 681,02 moeten toewijzen aan woningzoekenden met een belastbaar huishoudinkomen van maximaal € 34.229,00 per jaar. Deze 90%-toewijzingsverplichting geldt sinds begin 2011. Corporaties mogen de overige 10% van de aangeboden woningen toewijzen aan speciale doelgroepen en of woningzoekenden met een urgentie

Toegevoegd op: 19-04-2013 15:18

Feestelijke donatie!

Feestelijke donatie tijdens IVN Jaarvergadering IVN Spau-Beek
Op woensdag 20 februari jl., tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het IVN Spau-Beek was de Woningstichting Spaubeek als bijzondere “gast”  uitgenodigd om op feestelijke wijze nog even stil te staan bij hun financiële donatie van eind 2012. In verband met het 100-jarig bestaan van de Woningstichting in dat jaar heeft zij namelijk alle Spaubeekse stichtingen die een bijdrage leveren aan het “sociale bindweefsel” van het dorp, een geldbedrag gegeven. Het IVN heeft daarvoor een nieuwe computer met wat toebehoren kunnen kopen waardoor zij, in combinatie met een wat eerder aangeschafte nieuwe beamer, nóg mooiere presentaties kan laten zien tijdens cursussen of andersoortige lezingen. 
De heer Mesters, secretaris van de Woningstichting Spaubeek, las aan het eind van de officiële vergadering een keurige brief voor met daarin wat wetenswaardigheden en motieven van hun stichting en overhandigde deze brief aan de voorzitter Wim Koetsier, die op zijn beurt de Woningstichting bedankte voor het genereuze gebaar. Hij nodigde de heer Mesters en alle aanwezigen daarna uit om met eigen ogen te zien welke beeldkwaliteit het IVN haar bezoekers momenteel kan voorschotelen door een prachtige fotoreportage van alle 2012 IVN-activiteiten op het witte scherm te toveren. Buiten de vergadering om heeft het IVN een mooie zelfgemaakte nestkast aan de heer Mesters gegeven om aan te geven dat de Woningstichting er een geduchte “concurrent”  bij heeft gekregen, zeker als het om vogelwoningen gaat.

 

Toegevoegd op: 09-04-2013 20:26

Foto's

Bekijk de foto's van de receptie die gehouden is ter ere van het 100 jarig bestaan van de woningstichting, bekijk de foto's hier.

Toegevoegd op: 22-03-2013 17:14

De lente is in aantocht!

De lente is in aantocht, op dinsdag 26 maart openen we bij het WijkServicePunt Hoever Residentie het nieuwe seizoen! Bekijk de folder.

Toegevoegd op: 12-03-2013 11:50

Oproep van Sooscommissie Hoever Residentie aan alle inwoners tot meedenken

De Sooscommissie is afgelopen najaar opgericht en heeft als doel om mensen bij elkaar te brengen. Daarbij heeft de Sooscommissie uw hulp nodig! Heeft u een leuke hobby en wilt u daar een keer over komen vertellen? Bent u ondernemer en wilt u graag iets over uw bedrijf komen vertellen? Kunt u goed handwerken en lijkt het u leuk om een clubje te vormen? Kort om ... alle ideeën zijn welkom! Iedere dinsdagmiddag is iemand aanwezig om u te woord te staan.

Toegevoegd op: 21-02-2013 16:47