Zorgcomplex Hoever Residentie - 30 zorgappartementen

Rubensstraat - eengezinswoningen met 3 slaapkamers

Ouderen appartementen met lift en buitenberging - 13 appartementen

Rinkaove - 10 appartementen & 1 penthouse

Wonen, welzijn, zorg.

Wonen, welzijn en zorg zijn drie belangrijke elementen in het bevorderen van een goed leefklimaat. Zowel voor de ‘reguliere’ huurder alsook voor mensen die extra aandacht en/ of begeleiding nodig hebben. Daarom participeert de woningstichting in diverse gemeentelijke en regionale overleggen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Ook voeren we activiteiten uit op het gebied van wonen, zorg, saamhorigheid en buurtbeheer.
Het slagen van de diverse projecten is gebaat bij een goede samenwerking met andere organisaties. Woningstichting Spaubeek neemt dan ook deel aan verschillende overlegvormen op dit terrein onder meer met de gemeente, Stichting Zorggroep Vivantes, Partners in Welzijn, de Zonnebloem en de wijkagent.
In dit kader werd de gemeenschappelijke ruimte van het woon-zorgcomplex de Hoever Residentie in de loop van 2008 ingericht als Wijksteunpunt; in 2009 is e.e.a. tot volle ontwikkeling gekomen.
Het doel van het Wijksteunpunt is om alle senioren van Spaubeek enkele dagdelen per week of in de avonduren te laten deelnemen aan geplande activiteiten zoals:

  • 's Middags gezamenlijk dineren.
  • Themabijeenkomsten over: verzekeren, beleggen, gehoorapparatuur, mantelzorg, medicijngebruik etc. etc.
  • Workshops over: Nordic Walking, Thai Tchi, gebruik van magnetron, muziek-middag, verwenmiddag, wijnproeven met hapje en drankje etc.etc.
  • Lezing over: de natuur en groeve in Spaubeek.
  • Cursussen: geheugentraining, bridgen, ouder worden en nu verder.
  • Internetcorner: onder begeleiding leren communiceren via internet.

Ook vinden er regelmatig netwerkbijeenkomsten plaats om uitwisseling van informatie te bevorderen en mogelijkheden te zoeken om meer bekendheid te geven van het bestaan van dit Wijksteunpunt.
Het netwerk bestaat uit leden van: Partners in Welzijn (PIW); Zijactief, de Zonnebloem, het Kerkbestuur, de Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging, Vivantes en de Woningstichting. Verder informatie bij PIW (046-4288060) of in de Hoever Residentie.
De deelname van de Woningstichting Spaubeek beperkt zich niet uitsluitend tot het beschikbaar stellen van de ruimte maar stelt ook middelen ter beschikking, zoals het abonnement van het internet, gedeeltelijk de kosten elektra, verlichting en verwarming, het schoonmaken van de (gemeenschappelijke) ruimte, etc.
Een ander belangrijk project in het kader van wonen en welzijn is de aanleg van kijk/spreek installatie in enkele appartementcomplexen.